NowościPolacy ocenili Morawieckiego. Tak źle jeszcze nie było [NAJNOWSZY SONDAŻ]


Tak źle Polacy rządu premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze nie ocenili. Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni CBOS, dobrze politykę szefa rządu ocenia 26 proc. Przeciwko działaniom Morawieckiego opowiada się z kolei niemal 50 proc. badanych.

Z najnowszego sondażu pracowni sondażu CBOS wynika, że w październiku do zwolenników rządu zalicza się 26 proc. badanych. To spadek o 2 pp. względem wrześniowego badania. 

Najnowszy sondaż. Mateusz Morawiecki traci poparcie

Rośnie też liczba przeciwników rządu Mateusza Morawieckiego. W październiku było to 47 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o 1 pp. 23 proc. respondentów wyraża obojętność, a 4 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Przy najnowszym sondażu pracownia podkreśla, że poziom obojętności wobec urzędującego gabinetu utrzymuje się na poziomie 23 proc. w ostatnich trzech miesiącach. 

"Są to najgorsze notowania rządu Mateusza Morawieckiego w historii, z rekordowo wysoką przewagą przeciwników nad zwolennikami (wynoszącą 21 pp. - red.)" - zwraca uwagę CBOS.

Najnowszy sondaż. "Najgorsze notowania w historii"

Od września stabilny pozostaje odbiór wyników działalności rządu. Obecnie źle ocenia je 56 proc. respondentów, a dobrze - 32 proc. 12 proc. badanych nie miało zdania.

Również zarejestrowane w październiku opinie o polityce gospodarczej rządu nie różnią się istotnie od tych z ostatnich dwóch miesięcy. 62 proc. ankietowanych uważa, że nie stwarza ona szansy na poprawę, przeciwnego zdania jest 28 proc. ankietowanych, z kolei 10 proc. respondentów nie miało zdania.

Z sondażu wynika, że społeczny odbiór premiera także jest zbliżony do tego z września. Niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża obecnie 54 proc. badanych (od września spadek o 2 punkty procentowe), a 29 proc. wyraża aprobatę (spadek o 2 punkty). 17 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. 

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3 proc. metodą CAPI, 26,1 proc. - CATI i 15,6 proc. - CAWI).

 

Źródło: Interia.pl


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...