Nowości

Informacje prawne


Wolność mediów w Unii Europejskiej jest prawem podstawowym, które ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE i jej obywateli, zgodnie z definicją zawartą w Karcie Praw Podstawowych UE oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W procesie rozszerzenia UE gwarancję wolności mediów nazwano „kluczowym wskaźnikiem gotowości kraju do wejścia do UE”.

Od 23 czerwca 2022 r. Ukraina jest krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej.

Tym samym każda próba ograniczenia wolności mediów na Ukrainie, mimo stanu wojennego, stanowi zagrożenie dla procesu integracji europejskiej naszego kraju.

Przypominamy, że na Ukrainie nie ma wymogów prawnych dotyczących rejestracji portalów internetowych, takich jak ZUNR, jako środków masowego przekazu.

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...