NowościPosłowie chcą znieść kary dla polskich ochotników walczących na Ukrainie bez wymaganej zgody


W Sejmie złożono projekt ustawy, zwalniający od odpowiedzialności karnej Polaków, którzy po 20 lutego 2014 r. wstąpili do ukraińskich sił zbrojnych, by walczyć z Rosją. Zdaniem autorów projektu, takie osoby kierują się patriotyzmem i działają na rzecz bezpieczeństwa Polski.

We wtorek w Sejmie złożono projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie po 20 lutego 2014 roku przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy bez wymaganej zgody. Podpisali się pod nim posłowie PiS, KO, Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL, Polski 2050 oraz PPS.

Zgodnie z propozycją, podjęcie służby przez obywatela RP w Siłach Zbrojnych Ukrainy bez wymaganej zgody nie będzie karane, o ile miało to miejsce po 20 lutego 2014 roku. Ponadto, za przestępstwo nie będzie uznane prowadzenie zaciągu polskich obywateli lub przebywających w Polsce cudzoziemców do ukraińskiego wojska.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, polscy obywatele mogą służyć w siłach zbrojnych innych państw wyłącznie za zgodą ministra obrony narodowej. W innym przypadku, jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Według treści projektu. „przez Siły Zbrojne Ukrainy rozumie się wojsko lub inne formacje wojskowe podlegające władzom Ukrainy uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite”. Dotyczy to zatem m.in. Legionu Międzynarodowego, a w teorii również takich formacji, jak np. pułk Azow.

 „Przyjęcie przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia tej służby” – napisano.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, miałby on za zadanie dostosowanie przepisów obowiązujących obywateli, którzy „chcą w ten sposób wesprzeć Siły Zbrojne Ukrainy w obronie integralności terytorialnej państwa i demokratycznego porządku prawnego ukraińskiego państwa oraz przeciwdziałać agresywnej polityce rosyjskiej”.

Propozycję zmiany przepisów uzasadniono też szczególną sytuacją z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Polski, wymagającą „niestandardowych działań” ze strony państwa. Dotyczy to wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ponadto, według autorów projektu, Polacy, którzy wstępują na ochotnika w szeregi sił ukraińskich kierują się nie tylko solidarnością z zaatakowaną Ukrainą, ale też „patriotyzmem, działając tym samym na rzecz bezpieczeństwa Polski”.

O tym, że w Sejmie znajduje się projekt, zakładający rezygnację z karania polskich ochotników, którzy jeżdżą walczyć na Ukrainę, informowano już wiosną br. Został on wówczas wniesiony przez Senat, a prowadził go senator niezależny, Krzysztof Kwiatkowski. Według „Rzeczpospolitej”, PiS niechętnie odnosił się do tego projektu. Krytycznie oceniło go Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Źródło:   Kresy.pl

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...