NowościCo czwarty Polak nie ma oszczędności


26 proc. Polaków nie posiada oszczędności, zaś 33 proc. w ogóle nie odkłada pieniędzy - wynika z badania „Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji” przeprowadzonego na zlecenie Banku Millennium. Regularnie określoną kwotę odkłada 29 proc. respondentów.

W dobie rekordowej inflacji oszczędzanie to nie lada wyzwanie. Potwierdza to badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Millennium. Wynika z niego, że co czwarty Polak (26 proc.) nie ukrywa, że nie posiada i nie gromadzi oszczędności. Przyczyną tego stanu rzeczy są przede wszystkim niskie zarobki (57 proc.). Rzadziej respondenci wskazywali brak umiejętności oszczędzania (13 proc.), czy brak dochodów (12 proc.). 7 proc. ankietowanych twierdzi, że nie oszczędza, gdyż nie czuje takiej potrzeby.

Jedna trzecia badanych (33 proc.) deklaruje, że aktualnie nie odkłada pieniędzy. W grupie tej 21 proc. twierdzi, że ma już zaoszczędzony kapitał, zaś pozostali (79 proc.) nie mają oszczędności i nie oszczędzają. – Gromadzenie i pomnażanie kapitału to ważna umiejętność, szczególnie przydatna w czasach trudniejszej koniunktury gospodarczej. Odkładanie części stałych dochodów to jedna z podstawowych metod budowania osobistego zaplecza finansowego. Proces jest długofalowy, wymaga systematyczności oraz właściwego lokowania oszczędności. Jednak nawet małe kwoty, ale odkładane regularnie, to krok w kierunku budowania tzw. poduszki finansowej, która ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa finansów osobistych – komentuje Robert Chorzępa, kierujący Wydziałem produktów Oszczędnościowych w Banku Millennium.

Zapytani o stosowaną strategię oszczędzania Polacy najczęściej wskazują, że odkładają część zarobków, kiedy tylko pojawia się taka możliwość (39 proc. badanych). Regularnie (co miesiąc) określoną kwotę odkłada 29 proc. respondentów. Niemal co piąty badany (19 proc.) gromadzi pieniądze wtedy, gdy planuje większą inwestycję lub wydatek związany np. z wyjazdem na wakacje, wyprawką szkolną, zakupem samochodu czy telefonu. 9 proc. ankietowanych inwestuje nadwyżki pieniędzy.

Blisko połowa oszczędzających (44 proc.) odłożone pieniądze przechowuje w gotówce. Równie popularne jest konto bieżące w banku oraz produkty finansowe, takie jak lokaty czy rachunki oszczędnościowe (po 43 proc.). Znacznie rzadziej wskazywano inwestowanie w nieruchomości oraz w fundusze inwestycyjne i konta emerytalne np. IKE, IKZE, PPK (po 9 proc.). Jeszcze rzadziej badani wskazywali akcje i obligacje (odpowiednio 7 proc. i 6 proc.).

Wysoki odsetek przechowujących oszczędności w gotówce może być według Roberta Chorzępy pokłosiem niepewności towarzyszącej Polakom w ostatnich latach, niskich stóp procentowych, ale też braku rzetelnej edukacji finansowej. – Tymczasem trzymanie oszczędności w gotówce niesie ze sobą ryzyko utraty ich realnej wartości. Dlatego zachęcamy klientów do korzystania z coraz lepiej oprocentowanych, bezpiecznych produktów bankowych, takich jak lokaty czy konta oszczędnościowe – podkreśla przedstawiciel Banku Millennium.

Główną motywacją Polaków dla odkładania pieniędzy jest zabezpieczenie finansowe na czarną godzinę (60 proc. odpowiedzi). Prawie połowa badanych (44 proc.) oszczędza, aby móc pokryć niespodziewane wydatki, zaś jedna czwarta (27 proc.) odkłada na wakacje. Niewiele mniej, bo 24 proc. oszczędza, by mieć środki na remont bądź urządzenie mieszkania. Z badania wynika, że tylko 12 proc. respondentów oszczędza z myślą o przyszłej emeryturze.

Badanie przeprowadzone dla Banku Millennium na panelu Ariadna w lipcu 2022 roku. Próba ogólnopolska N=1070 osób wieku od 18 lat wzwyż, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: badanie przeprowadzone metodą ankiety internetowej (CAWI).

 

Źródło:  Wprost.pl

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...