NowościMłodzież Wszechpolska organizuje zbiórkę Dość rugowania polskości – nie pozwolimy niszczyć polskich szkół”


Młodzież Wszechpolska zorganizowała zbiórkę „Dość rugowania polskości – nie pozwolimy niszczyć polskich szkół”. Narodowcy w imieniu Dyrektor Gimnazjum im. Longina Komołowskiego oraz całej społeczności szkoły organizują zrzutkę na wsparcie dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów pomocy prawniczej.

Młodzież Wszechpolska zorganizowała zbiórkę pieniędzy na wsparcie dla polskich nauczycieli na Litwie oraz pokrycie kosztów pomocy prawniczej Gimnazjum im. Longina Komołowskiego.

„Młodzież Wszechpolska w porozumieniu z Panią Dyrektor zagrożonej polskiej szkoły w Połukniu rozpoczęła zbiórkę środków pieniężnych na portalu zrzutka.pl. Zebrane środki zostaną przeznaczone na ratowanie polskiego szkolnictwa w Rejonie Trockim, obsługę prawną i wypłaty dla nauczycieli. Nasza organizacja jest w stałym kontakcie ze środowiskami kresowymi i zależy nam na wsparciu fundamentu polskiej tożsamości na Litwie” – mówi naszej redakcji Robert Opęchowski z Młodzieży Wszechpolskiej.

 „Władze litewskie od kilku miesięcy dążą do pozbawienia Polaków na Kresach kolejnej z polskich szkół. Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w rejonie trockim zostało skasowane, ale nauczyciele nieoficjalnie nadal tam pracują (nie otrzymali wypłat za wrzesień). Chcielibyśmy zatem zebrać pieniądze na ich wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów zatrudnienia prawnika (szkoła wydała już na ten cel blisko 5000 euro!)” – czytamy na stronie zrzutki.

Problemy zaczęły się wraz z końcem 2021 roku, kiedy to mer samorządu rejonu trockiego wydał rozporządzenie w sprawie reorganizacji sieci szkół w rejonie trockim. W planach Samorządu Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu miało zostać przekształcone w filię Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, co oznacza przekreślenie ponad stuletniej historii szkolnictwa w Połukniu.

Po wielu naruszeniach Rady Samorządu rejonu trockiego rodzice uczniów Gimnazjum w Połukniu zaskarżyli decyzję Rady do sądu. Po trzykrotnych zaskarżeniach, Wileński Sąd Okręgowy zastosował wszelkie środki zapobiegawcze i wstrzymał wykonywanie uchwały rady samorządu rejonu trockiego z dnia 28 kwietnia br. ws. reorganizacji szkół.

W sierpniu uczniowie poinformowani zostali, że od września rozpoczną naukę z w mniejszych grupach, natomiast uczniowie najstarszych klas polskiej szkoły zostaną połączone ze szkołą litewską, nadal pozostając uczniami swoich placówek. Uczniowie klas III-IV mieli zostać zarejestrowani w państwowym rejestrze jako uczniowie polskiej szkoły. Jednakże, wraz z początkiem września wicemer rejonu trockiego zaproponował fikcyjną rejestrację uczniów w Gimnazjum w Landwarowie, ale faktycznie kontynuowaliby naukę w Połukniu.

Po wielu kłamliwych działaniach władz samorządowych społeczność nie ufa już żadnym obietnicom słownym! 6 września br. Rada Samorządu rejonu trockiego, po długich i burzliwych dyskusjach, większością głosów przegłosowała decyzję o likwidacji dwóch ostatnich klas gimnazjalnych w Połukniu nie zważając na to, że decyzja Rady z dnia 25 sierpnia br. zapewniała kontynuację nauki naszym uczniom w Gimnazjum w Połukniu.

10 września br. uczniowie klas gimnazjalnych zostali zawieszeni przez władze samorządowe w państwowym rejestrze uczniowskim. Uczniowie nie opuszczają szkoły, a nauczyciele pracują nieodpłatnie. Władze zadeklarowały ponowną rejestrację uczniów, co do tej pory nie miało jednak miejsca! Nauczyciele również nie są nadal zatrudnieni.

 

Źródło:  Kresy.pl

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...