NowościOd początku wojny rosyjsko-ukraińskiej granicę Polski przekroczyło 6 milionów osób


Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego, granicę Polski przekroczyło 6 milionów osób – poinformowała Straż Graniczna.

Jak poinformowała w sobotę na Twitterze Straż Graniczna, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego, granicę Polski przekroczyło 6 milionów osób. „Od 24 lutego polscy pogranicznicy odprawili 6 milionów osób na przejściach granicznych z Ukrainy w kierunku Polski” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w przeciwnym kierunku, z Polski na Ukrainę, w tym czasie granicę przekroczyło ponad 4,2 mln osób. W ciągu ostatniego dnia, 2 września, wspólną granicę w kierunku Ukrainy przekroczyło więcej osób: 22,2 tys. osób. osób wjechało do Polski, 25,7 tys. – na Ukrainę.

Jak informowaliśmy, w programie na antenie Telewizji Republika, wiceminister Stanisław Szwed podał aktualne dane dotyczące zatrudniania w Polsce Ukraińców na podstawie nowych, uproszczonych przepisów. Chodzi o obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po inwazji rosyjskiej 24 lutego br. – Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to mamy w tej chwili 430 tys. osób zatrudnionych według tej nowej formuły, gdzie pracodawca tylko powiadamia powiatowy urząd pracy, że dana osoba do nas wjechała – powiedział Szwed.

Przypomnijmy, że według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z końca lipca br., wówczas od 24 lutego br. zatrudnienie w Polsce w uproszczonej procedurze znalazło 358 tysięcy Ukraińców. Oznacza to wzrost o ponad 70 tys. osób w skali miesiąca. Wówczas podawano, że najwięcej osób rozpoczęło pracę w województwie: mazowieckim (79 tys.), dolnośląskim (37,9 tys.), łódzkim (35,2 tys.) oraz wielkopolskim (33,3 tys.).

Wiadomo też, że jak dotąd numer PESEL otrzymało 1,3 mln obywateli Ukrainy. Wiceminister podkreślił, że w sferze socjalnej korzystają oni z takich uprawnień, jak obywatele polscy.

Przyjęta w listopadzie ub. roku przez Sejm nowelizacja wprowadza znaczące ułatwienia dla zatrudniania w Polsce pracowników ze Wschodu, głównie Ukraińców. Wydłużono im wówczas z 6 do 24 miesięcy możliwość pracy na zwykłe oświadczenie od pracodawcy. Dodatkowo, firmy uznane przez rząd za strategicznie ważne dla gospodarki i chcące zatrudniać obcokrajowców uzyskały tu pierwszeństwo.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w połowie marca 2022 roku wprowadzona została specustawa, która m.in. uprościła procedurę zatrudniania obywateli Ukrainy. Na jej mocy mogą oni wykonywać pracę w Polsce bez dodatkowego obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Wystarczy, że pracodawca w ciągu 14 dni powiadomi urząd pracy o zatrudnieniu takiej osoby. Uchodźcy mają też prawo do numeru PESEL, a także zagwarantowany dostęp do rynku pracy i do rejestracji w powiatowych urzędach pracy.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa wprowadziła też specjalną ścieżkę legalizacji pobytu dla ukraińskich uchodźców. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy jednorazowo na okres do 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

 

Źródło: Kresy.pl


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...