NowościJak wygląda Polska na tle UE pod kątem bezrobocia?


Unijny urząd statystyczny poinformował w poniedziałek, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 2,7 proc. – bez zmian wobec maja. Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały tylko Czechy (2,4 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w czerwcu 465 tys. wobec 471 tys. miesiąc wcześniej – podał Eurostat.

W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 6 proc. i nie zmieniła się w stosunku do maja. Z kolei bezrobocie w strefie euro osiągnęło poziom 6,6 proc. (także bez zmian wobec maja).

Analitycy Banku PKO podkreślają, że w czerwcu Polska nieustająco ma jedną z najniższych stóp bezrobocia zharmonizowanego w UE, także wśród osób poniżej 25. roku życia.

Także wśród osób poniżej 25 roku życia bezrobocie jest w Polsce jednym z niższych w UE.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 4,9 proc.

O ile biorąc pod uwagę dane o bezrobociu Polska wypada lepiej niż strefa euro, to już w przypadku wzrostu cen jest odwrotnie. W lipcu br. inflacja w Polsce wyniosła 15,5 proc. w skali roku, natomiast w strefie euro – 8,9 proc.

Rekordowa pod tym względem jest Łotwa, gdzie inflacja osiągnęła poziom ponad 20 proc.

Ekonomiści zwracają uwagę, że coraz większa presja inflacyjna wzmaga obawy o recesję i trudną do przełamania spiralę cenowo-płacową.

 

Źródło:  DoRzeczy.pl

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...