NowościCo czwarty Ukrainiec oczekuje, że do 2030 r. Ukraina będzie oficjalnie państwem pozablokowym [SONDAŻ]


Jak wynika z nowego badania sondażowego, ponad 90 proc. Ukraińców chciałoby, żeby do 2030 roku ich kraj stał się członkiem UE, a niecałe 70 proc. oczekuje, że do tego czasu będzie w NATO.

 Jednocześnie, 25 proc. badanych oczekuje, że do 2030 r. Ukraina będzie oficjalnie państwem pozablokowym.

Według nowego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii i Narodowego Instytutu Demokratycznego na Ukrainie, większość Ukraińców jest gotowa poprzeć akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, a także przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego – najlepiej jeszcze w tej dekadzie.

Jak pokazują wyniki badania, 92 proc. ukraińskich ankietowanych chciałaby, żeby Ukraina do 2030 roku stała się członkiem Unii Europejskiej. To o 2 pkt. proc. więcej, niż w maju br. Jednocześnie, 85 proc. (spadek o 2 pkt. proc.) wyraża oczekiwanie, że Ukraina przystąpi do UE najpóźniej do 2030 roku.

79 proc. Ukraińców chciałoby, aby do 2030 roku Ukraina przystąpiła do NATO (wzrost o 6 pkt. proc.). 69 proc. Ukraińców spodziewa się, że do tego czasu ich kraj będzie państwem członkowskim Sojuszu (spadek o 4 pkt. proc.).

Respondentów zapytano też o status pozablokowy Ukrainy, co dotyczy głównie rezygnacji z członkostwa w NATO (było to jednym z warunków stawianych przez Rosję). 25 proc. ankietowanych chciałoby, żeby do 2030 Ukraina oficjalnie przyjęła taki status. Wyraźnie oczekują tego 24 proc. Ukraińców. Dodajmy, że poparcie dla członkostwa w Euroazjatyckiej Unii Celnej jest marginalne (2 proc.).

Należy zaznaczyć, że więcej Ukraińców, którzy chcą zobaczyć Ukrainę w UE, mieszka na zachodzie i w centrum kraju (odpowiednio 95 proc. i 93 proc). Jednocześnie, 89 proc. respondentów na wschodzie i południu popiera przystąpienie Ukrainy do Unii.

W przypadku NATO, poparcie jest niższe, ale zwolennicy to głównie zachodnia Ukraina (86 proc.), a także centrum i północ kraju (81 proc.). Na południu i na wschodzie do odpowiednio 73 proc. i 71 proc. Co ciekawe, mieszkańcy południowej Ukrainy relatywnie najmniej oczekują, że ich kraj do 2030 przystąpi do Sojuszu. Taką opinię wyraziło 51 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w pierwszej połowie sierpnia, na próbie ponad 2500 osób.

 

Źródło: Kresy.pl


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...