Nowości„126 agencji i funduszy celowych”. Rząd wyprowadza wydatki poza budżet, by ukryć deficyt


W 2023 r. wydatki rządowe zostaną ukryte poza budżetem, w 126 agencjach, funduszach celowych i państwowych osobach prawnych. W 2010 r. takich jednostek było jedynie 52 – wskazuje analiza portalu 300Gospodarka.

Portal przeanalizował rok po roku, jak zmieniała się liczba jednostek, za pomocą których rządy mogły ukrywać wydatki, by nie zwiększać deficytu budżetowego. „Jednostki pozabudżetowe powołuje się po to, żeby realizować jakieś zadania, jakie państwo ma do wykonania. Ale wydatki takich jednostek nie są bezpośrednio ujmowane w wydatkach budżetu. Instytucje mogą być z budżetu dotowane – i tak się dzieje w większości przypadków – ale bezpośrednio ich koszty nie powiększają deficytu budżetowego” – pisze medium w poniedziałek.

Problem istniał także wcześniej, lecz zdecydowanie nasilił się za rządów PiS. Skala zjawiska jest jeszcze większa. W analizie portalu 300gospodarka.pl nie ujęto bowiem np. funduszu przeciwdziałania COVID-19.

W 2023 r. wydatki budżetowe zostaną „ukryte” w 126 agencjach i funduszach celowych i wyniosą 487 mld zł. Liczba ta wynosiła w 2010 roku 52 (przy 220 mld zł wydatków).

„Jednostki pozabudżetowe powołuje się po to, żeby realizować jakieś zadania, jakie państwo ma do wykonania. Ale wydatki takich jednostek nie są bezpośrednio ujmowane w wydatkach budżetu. Instytucje mogą być z budżetu dotowane – i tak się dzieje w większości przypadków – ale bezpośrednio ich koszty nie powiększają deficytu budżetowego” – czytamy.

 „Jednak tak jak liczba instytucji nie pokazuje całego obrazu tworzonej biurokracji, tak i ich sprawozdania finansowe nie są pełnym odbiciem pozabudżetowych wydatków państwa. Krajowy Fundusz Drogowy, finansowany emisjami obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, wspominany już fundusz covidowy czy nowo zakładany Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych nie publikują na bieżąco swoich planów finansowych, bo działają poza systemem finansów publicznych” – zwraca uwagę serwis 300Gospodarka.

 

Źródło: Kresy.pl


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...