NowościDo dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zgłosiło się ponad 13 tys. osób


Do tej pory do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zgłosiło się ponad 13 tysięcy osób – poinformował wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak na antenie TVP Info.

„Liczymy, że tych zgłoszeń będzie więcej we wrześniu, w październiku i w listopadzie. Mamy przygotowane w tym roku 15 tys. miejsc. Jeśli będzie taka potrzeba, to wygospodarujemy więcej. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych, żeby umiało posługiwać się bronią, żeby było dobrze zorganizowanych” – zadeklarował minister obrony narodowej.

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to: przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany); będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także:

– prawo do urlopu wypoczynkowego,

– możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),

– prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym,

– pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

Na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie; będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia; będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o Obronie Ojczyzny. Ustawa proponuje mechanizmy finansowania i modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. w Wojskach Obrony Terytorialnej).

 

Źródło: Kresy.pl

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...