NowościUkraińcy w Polsce. W jakich miastach jest ich najwięcej? RAPORT


Unia Metropolii Polskich przygotowała raport dotyczący Ukraińców w Polsce. W raporcie pt. "Miejska gościnność" przeanalizowano marzec, kwiecień i maj 2022 roku. Co wynika z analizy?

Według szacunku od marca o maja wzrosła liczba Ukraińców, którzy mieszkają Polsce z 3,19 o 3,37 mln (o 186,1 tys. osób). W analizowanym okresie najwięcej osób pochodzenia ukraińskiego przebywało w naszym kraju w kwietniu'22 - 3,85 mln osób.

W maju liczba ludności Polski łącznie z Ukraińcami wyniosła 41,64 mln, z czego udział ludności ukraińskiej wyniósł 8 proc. Największy wzrost liczby ludności Polski pod napływem uchodźców z Ukrainy obserwowany był w kwietniu. Wówczas liczba mieszkańców wyniosła 42,11 mln, a Ukraińcy stanowili 9 proc. mieszkańców Polski.

W jedenastu z dwunastu miast UMP liczba Ukraińców w kwietniu była wyższa niż w marcu. Wyjątek stanowią Katowice, gdzie liczba Ukraińców spadła o 3 proc. Największy przyrost ludności ukraińskiej wystąpił w miastach zachodniej Polski: we Wrocławiu - wzrost o 32 proc. i Poznaniu - wzrost 26 proc.

W maju prawie wszystkie miasta UMP zanotowały spadek wielkości populacji ukraińskiej w porównaniu do kwietnia. Najwięcej Ukraińców opuściło Katowice – spadek o 34 proc. i Bydgoszcz – spadek 33 proc.

Wrocław i Warszawa to jedyne miasta, w których od marca do maja z każdym miesiącem przybywało Ukraińców (w porównaniu do kwietnia wzrost odpowiednio o 1 i 8 proc.).

Udział ludności ukraińskiej na tle dwunastu miast UMP w maju wyniósł średnio 18 proc. Największy udział ludności ukraińskiej wśród mieszkańców zanotował Rzeszów – w  maju Ukraińcy i Ukrainki stanowili 37 proc. Rzeszowian.

W maju nastąpił wyraźny odpływ Ukraińców z obszarów metropolitalnych UMP. W porównaniu do kwietnia najwięcej osób z Ukrainy opuściło obszar bydgosko-toruński (-40 proc.), białostocki (-31 proc.) i lubelski (-31 proc.)

Źródło:  Dziennik.pl

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...