NowościWiększość Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - sondaż CBOS


58 proc. badanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 27 proc. ankietowanych - wynika z lipcowego sondażu CBOS.

Według CBOS w tej edycji badania w nastrojach społecznych widać efekt rosnącej inflacji - pogorszyły się oceny i prognozy dotyczące sytuacji bytowej gospodarstw domowych oraz oceny jakości życia rodzin. Utrzymuje się wysoki poziom zaniepokojenia stanem polskiej gospodarki odnotowany w czerwcu, a badani przewidują, że w najbliższym czasie sytuacja gospodarcza w kraju nie zmieni się lub pogorszy - zwróciło uwagę Centrum.

 "W lipcu w nastrojach społecznych widać utrzymujący się wysoki poziom zaniepokojenia stanem polskiej gospodarki, który jest efektem rosnącej inflacji. Respondenci prognozują, że w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce nie zmieni się lub nawet się pogorszy. Odnotowaliśmy wzrost pesymizmu w ocenach i prognozach dotyczących sytuacji bytowej gospodarstw domowych oraz w ocenach jakości życia rodzin. Niezmiennie duży odsetek respondentów postrzega aktualną sytuację polityczną w sposób negatywny" - podkreślił CBOS w lipcowych wynikach sondażu.

 W lipcu, w stosunku do czerwca w niewielkim stopniu osłabiło się przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Uważa tak połowa badanych (58 proc., spadek o 1 punkt procentowy), a o 3 pkt. więcej (27 proc.) ocenia, że w dobrym. 15 proc. - mniej o 2 pkt. proc. odpowiedziało, że "trudno powiedzieć".

W porównaniu z czerwcem nadal przeważają obawy dotyczące pogorszenia ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku - uważa tak 52 proc. badanych - o 2 proc. mniej niż przed miesiącem. 25 proc. jest zdania, że sytuacja nie zmieni się - to wzrost o 1 pkt. proc., a 13 proc. - spadek o 1 pkt. proc., że poprawi się. 10 proc. - więcej o 2 pkt. proc. nie ma zdania na ten temat.

Ocena obecnej sytuacji politycznej w porównaniu z poprzednim miesiącem nieznacznie pogorszyła się - 47 proc. oceniło, że jest ona zła - o 2 pkt. proc. więcej niż w czerwcu. Opinię, że sytuacja polityczna w kraju nie jest ani dobra, ani zła wyraziło w tej edycji badania 27 proc. - o 2 pkt. proc. mniej niż w czerwcu. Jako dobrą określa ją 19 proc. badanych przez CBOS - więcej o 1 pkt proc. niż w czerwcu. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. - i 1 pkt proc. mniej niż w czerwcu.

 Badani pytani czy w najbliższym roku sytuacja polityczna w kraju może się zmienić odpowiedzieli w najwyższym odsetku - 44 proc. (46 proc. w czerwcu, że nic się nie zmieni, 32 proc. (30 proc. w czerwcu) że pogorszy się, a 10 proc. (11 proc. w czerwcu, że poprawi się. W odpowiedzi na to pytanie CBOS wyrobionego zdania nie miało 14 proc. badanych - przy 13 proc. w czerwcowej edycji.

Oceny sytuacji gospodarczej w kraju w stosunku do ubiegłego miesiąca nie zmieniły się i nadal pozostają w większości pesymistyczne. Negatywnie ocenia ją 47 proc. uczestników sondażu, 28 proc. wskazuje, że nie jest ani dobra, ani zła, a 20 proc. uważa, że jest dobra - tylko tu wynik zmienił się w porównaniu z czerwcem - spadł o 1 pkt. proc. 5 proc. nie ma wyrobionej opinii w kwestii kondycji gospodarki w Polsce.

 W prognozach dotyczących sytuacji gospodarczej o 3 pkt. proc. w odniesieniu do czerwca spadł odsetek oceniających, że pogorszy się ona - wyniósł w lipcu 47 proc. O tyle samo pkt. proc. wzrósł udział odpowiadających, że sytuacja nie zmieni się - 28 proc. 12 proc. nie ma zdania na ten temat.

 Autorzy raportu wskazują, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem pogorszyły się oceny jakości życia rodzin oraz sytuacji bytowej gospodarstw domowych. Chociaż niezmiennie większość Polaków uważa, że im i ich rodzinom żyje się dobrze - 51 proc. badanych, to jest to spadek o 4 pkt. proc. do czerwca, a zanotowany w lipcu wynik jest najniższy od lutego 2022 r. - wskazał CBOS w wynikach sondażu. Wzrosła o 4 punkty liczba oceniających je jako ani dobre, ani złe - 41 proc. a o 1 punkt wskazujących, że są one złe - 8 proc.

CBOS wskazał, że pesymizm widoczny jest również w ocenie warunków materialnych gospodarstw domowych - zmalał o 3 pkt. - z 55 do 52 proc. odsetek określających je jako dobre, a zwiększył oceniających je jako ani dobre, ani złe z 39 do 40 proc. w lipcu i twierdzących, że są złe z 6 proc. w czerwcu do 9 proc. w tej edycji sondażu.

 Największy odsetek Polaków badanych przez CBOS nadal sądzi, że za rok ich i ich rodzinie będzie się żyło tak samo (54 proc. - wzrost o 4 pkt. proc. do czerwca), pogorszenia spodziewa się 29 proc. - to spadek o 4 punkty), a taki sam - 13 proc. oczekuje poprawy. Również taki sam odsetek jak w czerwcu - 13 proc. - odpowiedziało, że trudno odpowiedzieć na takie pytanie.

 Odpowiadając na pytanie czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich gospodarstw domowych poprawia się, pogorszą, czy nie ulegną zmianie 58 proc. wybrało odpowiedź, że nie zmienią się (o 5 pkt. proc. więcej, niż w czerwcu), 31 proc., że pogorszą się (30 proc. wskazań w czerwcu) i 12 proc. - poprawią się (o 5 proc. mniej niż w czerwcu).

 Sondaż CBOS zrealizował od 27 czerwca do 7 lipca na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 1084 osób. Badanie prowadzono metodą mieszaną - 62,1 proc. odpowiadało podczas bezpośredniego wywiadu z ankieterem (CAPI), 23,4 proc. – przez wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) i 14,5 proc. przez samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).

Źródło: Polsatnews.pl

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...