NowościŁatwiejszy dostęp do Karty Polaka dla obywateli Ukrainy


W ciągu nadchodzących tygodni dzięki inicjatywie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP możliwe będzie złożenie wniosku i odebranie Karty Polaka we wszystkich szesnastu urzędach wojewódzkich w Polsce.

MSZ zareagowało natychmiast po rosyjskiej agresji na Ukrainę – polskie konsulaty w tym kraju zabezpieczyły posiadane Karty Polaka i przesłały je do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Tu dokumenty te są sukcesywnie wydawane zainteresowanym, którzy się po nie zgłoszą.

Aby zapewnić obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce możliwość złożenia wniosku o Kartę Polaka bez konieczności wyjazdu na Ukrainę, MSZ przygotowało rozporządzenie, które to umożliwi.

Dzięki przyjętym przez Radę Ministrów przepisom, które wejdą w życie w ciągu najbliższych tygodni, złożenie wniosku o Kartę Polaka będzie łatwiejsze – obywatele Ukrainy podlegający przepisom ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka będą mogli złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim, zgodnie z miejscem ich pobytu w Polsce, a nie tak jak we wcześniej obowiązujących przepisach – jedynie w konsulatach RP poza granicami naszego kraju. Dzięki temu spełniony będzie ustawowy obowiązek umożliwienia uprawnionym złożenia wniosku o Kartę Polaka mimo zawieszenia działalności większości konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie spowodowanego agresją Federacji Rosyjskiej na to państwo.

Wnioski będą mogły złożyć zarówno te osoby, które już wcześniej posiadały Kartę Polaka, jak i te, które będą wnioskować o wydanie Karty Polaka po raz pierwszy. Dokumenty te będą mogły być odebrane tam, gdzie wnioski złożono, bez konieczności wyjazdu na Ukrainę. W związku z utrudnionym działaniem polskich konsulatów także na Białorusi i w Rosji powyższe przepisy obejmą również obywateli tych państw.

Źródło: Gov.pl

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...