W Katowicach środki dla ukraińskich uchodźców wojewoda przekazuje z opóźnieniem

26 Wrzesień 2022

Zdaniem miasta Śląsku Urząd Wojewódzki przekazuje środki z opóźnieniem, rzecznik wojewody odpiera zarzuty UM Katowice.

Środki pieniężne na wsparcie dla przebywających w Katowicach uchodźców z Ukrainy wypłacane są z opóźnieniem. Urząd Miasta wydał dziś w tej sprawie komunikat, obwiniając za zwłokę Śląski Urząd Wojewódzki. Zdaniem magistratu, mimo terminowego składania wniosków, wojewoda z opóźnieniem realizuje należne Katowicom dofinansowanie.

Rzecznik wojewody śląskiego jest zdumiona zarzutami miasta, informując, że środki z wniosków złożonych we wrześniu zostaną wypłacone w najbliższych dniach.

Wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy

Dziś wczesnym popołudniem Urząd Miasta w Katowicach wydał komunikat odnośnie wypłaty świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w mieście. Świadczenia pieniężne w celu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zdaniem magistratu, wypłaty następują z opóźnieniem z powodu zwłoki w przekazywaniu funduszy przez Śląski Urząd Wojewódzki.

- Osoby które przyjęły obywateli Ukrainy, złożyły obecnie w Katowicach 5 079 wniosków o przyznanie niniejszego świadczenia, z czego 4 520 wniosków zostało rozpatrzonych, natomiast świadczenie z 3 871 wniosków zostało wypłacone. Obecnie wypłacono świadczenia za prawidłowo złożone wnioski do dnia 24 czerwca 2022 roku.

Katowice: Urząd Wojewódzki przekazuje środki z opóźnieniem

Z informacji przekazanych dziś przez Urząd Miasta wynika, że miasto składa wnioski do wojewody w ustawowo określonym terminie, a mimo to Katowice muszą czekać na rządowe wsparcie z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy. Zapotrzebowanie na podstawie złożonych wniosków wynosi ponad 2 miliony złotych. Miasto poinformowało, że kolejne wypłaty ruszą dopiero po otrzymaniu pieniędzy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rzecznik wojewody odpiera zarzuty miasta

Do komunikatu miasta odniosła się rzecznik prasowa wojewody śląskiego, Alina Kucharzewska, nie kryjąc zdziwienia zarzutami katowickiego UM. Rzecznik zapewniła, że od początku obowiązywania ustawy, w ramach której samorządom przyznaje się dofinansowanie na pomoc Ukraińcom, wszystkie pieniądze należne Katowicom zostały wypłacone.

- Odnosząc się do komunikatu prasowego miasta Katowice dotyczącego opóźnień w przekazywaniu środków w ramach art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ze zdumieniem przyjmujemy tłumaczenia miasta. Wszystkie wnioski złożone przez katowicki samorząd w miesiącach od momentu obowiązywania wspomnianej ustawy do dnia 31 sierpnia br., zostały wypłacone. Jednocześnie informujemy, że obecnie procedujemy wnioski złożone przez miasto Katowice we wrześniu. Opiewają one łącznie na sumę 2 mln zł i zostaną wypłacone w najbliższych dniach - przekazała Alina Kucharzewska.

 

Źródło: Katowice.naszemiasto.pl