Ukraińcy diametralnie zmienili opinię o Polakach. Staliśmy się dla nich najbliższym narodem

19 Wrzesień 2022

Po 24 lutego, czyli zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, aż 73 proc. Ukraińców na lepszą zmieniło opinię o Polakach. To efekt naszej ogromnej, wcześniej nigdzie niespotykanej pomocy dla napadniętych sąsiadów.

Na zlecenie Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego badania opinii publicznej w Ukrainie przeprowadził ukraiński instytut badawczy Info Sapiens.

73 proc. Ukraińców zmieniło na lepszą opinię o Polakach. W przybliżeniu wynik jest podobny we wszystkich obwodach ukraińskich. 23 proc. nie zmieniło poglądów o nas (wśród tych badanych są osoby, które wcześniej miały dobre, jak i złe zdanie o Polakach i teraz nie zmieniły go). 3 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, a tylko 1 proc. zmieniło o nas opinię na negatywną.

Autorzy badania sprawdzili również stosunek Ukraińców do innych nacji. Aż 88 proc. z badanych osób zmieniło na gorszą swoje zdanie o Rosjanach. 9 proc. nie zmieniło opinii, a najciekawsze jest (chociaż do przewidzenia, biorąc pod uwagę barbarzyńskie metody walki stosowane przez Rosjan), że nikt z badanych nie zmienił na korzyść opinii o Rosjanach.

Ocenę Niemców na plus zmieniło 29 proc. Ukraińców, na minus 13 proc.

- Ten sondaż pokazuje ogromną życzliwość Ukraińców do Polaków, a przez to potwierdza istnienie po stronie ukraińskiej żyznego gruntu dla intensyfikacji stosunków obu krajów i narodów w przyszłości. Z pewnością zawdzięczamy tę sympatię żywiołowej solidarności narodu polskiego z ukraińskim oraz ogromnemu wsparciu, które otrzymuje od Polski Ukraina w swej wojnie o niepodległość. Pewną rolę odegrało przypuszczalnie również rozczarowanie ukraińskich elit i opinii publicznej stanowiskiem Niemiec - mówi dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Mieroszewskiego.

- Do 2014 roku, według sondaży, Ukraińcom najbliżsi byli Rosjanie. Nie jest to zaskakujące, gdyż większość Ukraińców urodziła się w ZSRR i poznała opowieści o tzw. bratnich narodach (w latach 1922-1991 Ukraina formalnie była jedną z republik Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - przyp. red). Po zajęciu Donbasu i Krymu przez Rosjan najbliżsi stali się Białorusini - tzw. trzeci bratni naród. Teraz większość Ukraińców ma negatywny stosunek do Rosjan, względna większość do Białorusinów, a Polacy stali się nam najbliżsi. Nigdy nie zapomnimy, co Polacy zrobili dla Ukrainy w tm strasznym czasie - twierdzi Irena Wołosewycz, zastępca dyrektora Info Sapiens.

Co ciekawe, aż 65 proc. ankietowanych nigdy nie było w Polsce. Wśród Ukraińców, którzy choć raz byli w naszym kraju, odsetek osób z pozytywnym nastawieniem do naszego narodowy jest jeszcze większy niż ogólna średnia.

18 proc. Ukraińców ma w rodzinie Polaków. U 64 proc. z nich są to dziadkowie lub pradziadkowie.

Organizatorzy sondażu nie unikali trudnych pytań. Chodzi głównie o trudną historię, zwłaszcza o Rzeź Wołyńską, pod koniec i tuż po II wojnie światowej. O tej tragedii wie 15 proc. ankietowanych Ukraińców, a kolejne 62 proc. "trochę" słyszało o tych wydarzeniach. Spośród tych, którzy wiedzą o Wołyniu lub przynajmniej nieco słyszeli 27 proc. sądzi, że był to konflikt pomiędzy podziemiem polskim i ukraińskim, którego ofiarami padali cywile po obu stronach. Dla 17 proc. Rzeź Wołyńska to wzajemne mordy chłopstwa polskiego i ukraińskiego. Aż 42 proc. ankietowanych nie potrafiło się wypowiedzieć w tej sprawie.

Co z polskimi miejscami pamięci na Ukrainie?

Polacy m.in. chcą ekshumacji w dawnych polskich wioskach na Wołyniu i w Galicji oraz budowania cmentarzy z jasną informacją, że mieszkający tutaj Polacy zostali zamordowani przez UPA. Co na to Ukraińcy?

53 proc. godzi się na to, jednak pod warunkiem, że taka sama informacja zostanie zamieszczona na grobach Ukraińców zabitych przez Polaków. 6 proc. godzi się bezwarunkowo, a 24 proc. w ogóle się nie zgadza.

Co dalej?

Jak stosunki pomiędzy narodami polskim i ukraińskim mogą panować w przyszłości? 40 proc. badanych Ukraińców chciałoby dobrosąsiedzkich stosunków z Polską. Jednak aż 58 proc. twierdzi, że powinny być bliższe. 29 proc. idzie jeszcze dalej i mówi o wspólnocie dwóch państw, z symboliczną granicą, wzajemnym wsparciem i polityką zagraniczną. Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

 

Źródło: Przemysl.naszemiasto.pl