Eurostat: Polska liderem w UE pod względem spadku PKB

9 Wrzesień 2022

Polska notuje w II kwartale br. największy spadek PKB wśród krajów członkowskich UE – wynika z danych Eurostatu. Poza naszym krajem, w ujęciu kwartalnym skurczyły się tylko gospodarki krajów bałtyckich.

Według danych Eurostatu, w II kwartale br. Polska zanotowała najwyższy spadek PKB wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Nasza gospodarka, jak podano, skurczyła się o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem tego roku.

Poza Polską, spadek PKB odnotowano jeszcze tylko w krajach bałtyckich: w Estonii (- 1,3 proc.), na Łotwie (- 1 proc.) i na Litwie (- 0,5 proc.).

Jednocześnie, najwyższy wzrost gospodarczy w ujęciu kwartalnym zanotowała Holandia (2,6 proc. PKB), a także Rumunia (2,1 proc.) i Chorwacja (2 proc.). Dalej znalazły się kolejno: Irlandia (1,8 proc.), Austria (1,5 proc.), Grecja (1,2 proc.), Hiszpania, Włochy (po 1,1 proc.) i Węgry (1 proc.). W ramach strefy euro, średni wzrost gospodarczy wyniósł 0,8 proc., a w całej UE – 0,7 proc. W ujęciu rocznym, średni wzrost sięgnął 4,1 proc. w strefie euro i 4,2 proc. w UE.

W porównaniu do tego samego kwartału 2021 roku, najwyższy wzrost gospodarczy dotyczy Irlandii (10,8 proc.), a także Malty (8,9 proc.) i Słowenii (8,3 proc.). Najgorzej pod tym względem wypadła Estonia (wzrost o 0,3 proc.) oraz Niemcy i Słowacja (po 1,7 proc.). W przypadku Polski, odczyt w ujęciu rocznym wynosi 4,7 proc.

Przypomnijmy, że jak wskazywały dane GUS, opublikowane w połowie sierpnia br., Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r., ale spadł w II kwartale o 2,3 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. „Gospodarka zaczęła ostro hamować już w drugim kwartale 2022. W dalszej części 2022 spadek aktywności gospodarczej pogłębi się” – prognozował Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

 

Źródło: Kresy.pl