Polacy zabrali głos w sprawie posiadania broni palnej [SONDAŻ]

10 Sierpień 2022

Polacy wskazali, jakie w naszym kraju powinno być prawo do posiadania broni palnej.

Sondaż przeprowadziło w lipcu tego roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Jego wyniki poznaliśmy we wtorek, 9 sierpnia 2022 roku.

Dokładne pytanie zadane przez ankieterów pracowni brzmiało: "Jak powszechne lub ograniczone powinno być według Pana(i) prawo do posiadania broni palnej w Polsce? Która z opinii najbardziej wyraża Pana(i) zdanie?".

Największa grupa badanych – 35 proc. – jest zdania, że obecne przepisy o dostępie do broni palnej i liczba osób ją posiadających są całkowicie wystarczające. Tyle samo osób opowiedziało się za większym niż obecnie ograniczeniem, przy czym 9 proc. respondentów stwierdziło, iż aktualne przepisy są zbyt liberalne i za dużo osób posiada broń palną, a 26 proc. ankietowanych uważa, że nikt poza funkcjonariuszami służb mundurowych nie powinien mieć prawa do posiadania broni w Polsce.

Za większą liberalizacją przepisów jest 23 proc. badanych, przy czym 18 proc. jest zdania, że dostęp do broni powinien być reglamentowany, lecz powinna ją mieć w Polsce większa liczba obywateli niż obecnie, zaś 5 proc. uważa, że każdy obywatel powinien mieć prawo do posiadania broni, chyba że sąd mu to prawo zabierze. Stanowiska w tej sprawie nie zajęło 7 proc. uczestników badania firmy CBOS.

Pod koniec marca br. do Sejmu złożony został projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni w Polsce.

Projekt zakłada odejście od nielogicznego – zdaniem autorów – podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów broni. Ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza.

 

Źródło: DoRzeczy.pl