Kto z zagranicznych polityków cieszy się największym zaufaniem Polaków?

5 Sierpień 2022

Zagraniczni politycy, którym Polacy ufają najbardziej to Wołodymyr Zełenski (86 proc.), Joe Biden (74 proc.) i Boris Johnson (55 proc.) – wynika z lipcowego badania CBOS. Kto budzi największą nieufność?

„Wojna na Ukrainie sprawiła, że Polacy z większą uwagą śledzą wydarzenia poza granicami naszego kraju. Działania podejmowane w związku z rosyjską agresją na Ukrainę są zapewne obecnie jednym z najważniejszych, choć oczywiście nie jedynym, kryterium oceny przywódców państw i polityków aktywnych na arenie międzynarodowej” – zauważają eksperci Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). 

Badani powszechnie deklarowali zaufanie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego (86 proc. ogółu badanych). Drugie miejsce w rankingu zagranicznych polityków zajął prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, do którego zaufanie wyraziło blisko trzy czwarte dorosłych (74 proc.). Zaufanie ponad połowy ankietowanych (55 proc.) zdobył premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Johnson, pozostający na stanowisku premiera do czasu wyboru nowego lidera Partii Konserwatywnej, ogłosił dymisję 7 lipca – w ostatnim dniu realizacji badania, toteż - zauważył ośrodek – nie miało to większego wpływu na uzyskane wyniki. 

 Zdecydowanie częściej ankietowani wyrażali też zaufanie niż nieufność w stosunku do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen (46 proc. deklarujących zaufanie wobec 20 proc. nieufność). Pozostali uwzględnieni w badaniu politycy budzili częściej negatywne niż pozytywne reakcje. 

Istota agresywnej i brutalnej wojny Rosji na Ukrainie jest antychrześcijańska i starania władz rosyjskich, aby wyjaśnić jej sens własnemu narodowi...

Najgorzej ocenieni zostali prezydenci Rosji Władimir Putin (94 proc. deklaracji nieufności) i Białorusi Aleksander Łukaszenko, któremu nie ufało 87 proc. respondentów CBOS. Ankietowani negatywnie postrzegali też Viktora Orbána, wobec którego nieufność zadeklarowała połowa badanych. 

 Blisko dwie piąte ankietowanych wyraziło nieufność wobec przywódców Francji i Niemiec. Nieufność wobec prezydenta Emmanuela Macrona zadeklarowało 39 proc., a wobec kanclerza Olafa Scholza 38 proc. pytanych. 

  Przy zbliżonym odsetku opinii negatywnych, prezydent Francji częściej budził zaufanie (27 proc.) niż kanclerz Niemiec (17 proc.). 

  Wśród najmniej znanych spośród uwzględnionych w badaniu – i zarazem postrzeganych jako mało wiarygodni – znaleźli się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oraz przywódca Chin Xi Jinping. Odsetek osób nierozpoznających obu polityków sięgnął 43-45 proc., a wśród badanych, którzy ich znają, deklarowana nieufność przeważyła nad zaufaniem (29 proc. wobec 6 proc. w przypadku sekretarza generalnego KPCh oraz 22 proc. wobec 13 proc. w odniesieniu do prezydenta Turcji). 

 Badanie zrealizowano w dniach od 27 czerwca - 7 lipca 2022 r. na próbie liczącej 1084 osoby (w tym: 62,1 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. – CATI i 14,5 proc. – CAWI). 

 

Źródło:  TVP.info