Straż graniczna otrzymała nowe uprawnienia. Mandat może wynieść od 2500 zł

28 Lipiec 2022

Od 26 lipca straż graniczna ma nowe uprawnienia. Może karać kierowców za wykroczenia w ruchu drogowym, tak jak policjanci. W niektórych przypadkach mandat wystawiony przez strażnika może wynieść od 2500 zł.

26 lipca weszły w życie – opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – p rzepisy rozszerzające katalog wykroczeń, za które Straż Graniczna może ukarać mandatem kierowcę.

Ściślej – chodzi o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, opublikowane w Dzienniku Ustaw 11 lipca 2022 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Straż Graniczna może kontrolować kierowców na terenie całego kraju, a nie wyłącznie na terenach przygranicznych. W przeciwieństwie do policjantów (w niektórych przypadkach), chcąc zatrzymać pojazd do kontroli, strażnik graniczny zawsze musi być umundurowany. W czasie samej kontroli strażnik ma prawo sprawdzić dokumenty i stan techniczny pojazdu. Może też np. sprawdzić zawartość bagażnika.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020, kontrola w wykonaniu Straży Granicznej obejmuje również zanotowanie stanu drogomierza.  

 W tym przypadku chodzi o konkretne wykroczenia drogowe. Do tej pory funkcjonariusz Straży Granicznej będący świadkiem takiego zdarzenia nie mógł ukarać kierowcy mandatem. W tego typu interwencjach strażnicy musieli zwracać się o pomoc do policjantów. Od 26 lipca 2022 roku nie ma już takiej potrzeby.

Rozszerzenie katalogu wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, umożliwi Straży Granicznej szybką i adekwatną reakcję na popełnione wykroczenia przez uczestników ruchu drogowego oraz wzmocni skuteczność i efektywność wdrażania założeń przedmiotowej ustawy - przekonuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Katalog wykroczeń, za które strażnicy miejscy mogą karać kierowców powiększył się o:

  • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności (art. 86 § 1 Kw) – mandat 2500 zł (recydywa 5000 zł),
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i innych zachowaniach naruszających prawa pieszych - (art. 86b § 1 i 2 Kw) – mandat 1500 zł (recydywa 3000 zł),
  • naruszeniu zakazu wyprzedzania – 1000 zł (art. 92b Kw ) – mandat 1000 zł,
  • nieuprawnionym oznakowaniu pojazdu jako uprzywilejowanego (art. 96a § 1 i 2 Kw) – areszt 14 dni lub grzywna,
  • objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych i wjeżdżanie na przejazdy kolejowe (art. 97a Kw) – 2000 zł (recydywa – 4000 zł).

Chodzi więc o zachowania, co do stwierdzenia których nie są potrzebne żadne urządzenia techniczne i dostosowanie uprawnień Straży Granicznej do znowelizowanego w początku stycznia Prawa o Ruchu Drogowym.  

 

Źródło: Interia.pl