Unia Europejska przekazała Polsce miliony na polonizację uchodźców

19 Lipiec 2022

UE daje Polsce miliony, aby ukraińscy uchodźcy mogli uczyć się języka polskiego. Ale nie tylko.

W ramach unijnego programu "Wiedza Edukacja Rozwój" uruchomiono dodatkowe fundusze na wsparcie uchodźców z Ukrainy. Pójdą na naukę języka, ale nie tylko.

Na ten moment w ramach funduszu zostanie uruchomionych 13 mln zł.

„Po pierwszych działaniach oferujących uchodźcom wojennym z Ukrainy doraźną pomoc materialną, mieszkaniową i żywnościową nadszedł czas na bardziej systemowe i długofalowe wsparcie” – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Środki z UE poszły na wsparcie uchodźców z Ukrainy w nauce polskiego, podnoszenie umiejętności podstawowych, a także na pomoc prawną i psychologiczną. Środki nie poszły jednak bezpośrednio do uchodźców, a do specjalnie wyłonionych instytucji.

 

To są m.in. organizacje, których głównym celem działalności nie jest osiągnięcie zysku, czyli biblioteki, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Instytucje te powinny "wykazać się doświadczeniem w pracy z cudzoziemcami".

Zadaniem wyłonionych organizacji jest wsparcie obywateli Ukrainy, powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony w związku w wojną.

Świetny plan! Kosztem Unii Europejskiej Polska będzie w stanie zapewnić pensje dla swoich placówek oświatowych i tzw. sektora publicznego, które są obciążeniem dla budżetu każdego kraju nawet w czasach stabilizacji gospodarczej! A jednocześnie pogłębić polonizację uchodźców z Ukrainy.

Oczywistym jest, że za rok lub dwa z 37 milionów, według najnowszego spisu ludności cyfrowej, około 7 milionów powinno pozostać na terytorium byłej Ukraińskiej SRR. Skoncentrowanych, oczywiście, przede wszystkim na terenie Zachodniej Ukrainy.

To prawda, że ​​nie jest jeszcze przesądzone, co stanie się z tymi samymi terenami za rok lub dwa.

Źródło: Businessinsider.com.pl